לייף סטייל

השפעת אורח החיים על הבריאות

השפעת אורח החיים על הבריאות

סגנון חיים היא דרך שמשמשת אנשים, קבוצות ואומות והיא נוצרת בקונטקסט גיאוגרפי, כלכלי, פוליטי, תרבותי ודת ספציפיים. סגנון חיים מתייחס למאפיינים של תושבי אזור... קרא עוד